QHHT DOLORES CANNON LEVEL 2 PRACTITIONER, LEVEL 3 GEVOLGD IN MIAMI IN MAART 2020

SESSIES IN HET NEDERLANDS EN IN HET ENGELS

 

 

De Quantum Healing Hypnose Technique (QHHT) van hypnotherapeute Dolores Cannon is een krachtige bewustzijnstechnologie om blokkades of oorzaken van problemen en ziektes op verschillende levensdomeinen (emotioneel, mentaal, spiritueel, fysiek, relationeel, professioneel, sociaal, …)  op een dieper niveau te begrijpen. Anderzijds wordt er ook heling geboden door het onderbewuste.

 Dolores heeft meer dan 40 jaar mensen geholpen om hun problemen en ziektes te begrijpen en te helen. Ze schreef meerdere boeken over hedendaagse boeiende onderwerpen waaronder een aantal over haar ervaringen met klanten tijdens haar hypnose sessies.

Hoe QHHT werkt

Tijdens een QHHT sessie wordt je naar een diepere staat van bewustzijn begeleid, nl. het theta niveau waar je elke dag op natuurlijke wijze 2 maal in terecht komt.  Eenmaal ’s morgens voor je wakker wordt en ’s avonds net voor je in slaap valt. Dit is een vorm van hypnotische trance vergelijkbaar met het effect van een diepe staat van meditatie.

 Er worden meerdere benamingen gebruikt voor het onderbewustzijn, waaronder onder andere. het hogere zelf, universeel bewustzijn, hoger bewustzijn, de bron, de overziel, … Dit zijn allemaal concepten of namen voor éénzelfde verschijnsel.  Het is een krachtige bron die alles weet over wie we zijn, wat onze doelen zijn in het leven, met wie we deze doelen en lessen komen leren, alles over onze vorige levens, alles over wat we nodig hebben en wat ons blokkeert en waarom.

 Door middel van deze techniek wordt op zoek gegaan naar herinneringen van gebeurtenissen in dit leven, of in de baarmoeder en/of voorbij dit leven waar zich belangrijke en misschien traumatische ervaringen hebben voorgedaan. Het is jouw onderbewustzijn die de reis kiest en aanvat, m.a.w. ook ikzelf als facilitator heb geen idee in welke tijd en plaats jij terecht zal komen. Mijn taak bestaat erin om je vooreerst goed te leren kennen en om tijdens het proces de juiste vragen te stellen.

 Van de klant wordt een bereidheid verondersteld, om het gekende of hetgeen men denkt te weten, los te laten en zich open te stellen voor het ongekende. Je hoeft niet in reïncarnatie te geloven om een vorige levenservaring op aarde of ergens anders te kunnen beleven. Je bereidheid is van het grootste belang omdat 90 % van de resultaten van de sessie van uw bereidheid afhangt om je over te geven, de ervaring toe te laten en te vertrouwen.

 Alle informatie die we ooit uit ervaringen hebben opgeslagen in dit leven en uit vorige levens blijft altijd beschikbaar en toegankelijk in ons onderbewustzijn. QHHT is een tweeledig proces waarbij de klant en hypnotherapeut in samenwerking eerst een reis aanvangen voorbij in tijd en ruimte om informatie te verzamelen over het oorzakelijk verband van de blokkade, ziekte of de problemen in het huidige leven. Zo kan je een gebeurtenis uit het verleden vergeten zijn die een grote impact op je had als kind en die je op één of andere manier blokkeert in het heden. Vervolgens gaan we in gesprek met je onderbewustzijn waar adviezen en heling gevraagd worden om de oorzaak van het probleem of de ziekte te begrijpen en op te lossen of om de onderliggende blokkades op te heffen.

 Duur, prijs en verloop van de sessie

De sessie heeft een vaste structuur en duurt zolang als nodig is. Gemiddeld is dat een 5 tot 7 tal uur. De bijdrage voor een sessie bedraagt 300 Euro.

We starten met een kennismakingsgesprek waarin we elkaar beter leren kennen en de vragen die je meebracht worden samen grondig doorgenomen. Door dit gesprek ben ik goed voorbereid om tijdens de hypnose de juiste vragen te stellen.

Onmiddellijk daarop volgend starten we de QHHT sessie waar je eerst op reis gaat naar een geschikte tijd en plaats in functie van uw vragen en daarna ga ik in gesprek met je onderbewustzijn op zoek naar antwoorden, adviezen en heling.

Na de sessie is er een korte nabespreking die ongeveer een half uurtje duurt. Tijdens dit gesprek overlopen we je ervaring en inzichten en deze nabespreking zorgt ervoor dat je terug stevig in waakbewustzijn terecht komt.

Audio Opname

Na de sessie zal je jou het één en ander herinneren net als wanneer je ’s nachts wakker wordt nadat je droomde. Je sessie wordt volledig opgenomen met een recorder en na de sessie ontvang je deze via email. Je kan je sessie thuis in alle rust beluisteren en het is aangeraden om deze veel te beluisteren in de komende weken en maanden in functie van een goeie integratie van de informatie in je bewustzijn.

Lees zeker de meest gestelde vragen en de antwoorden op de pagina ‘Meer’. Zit uw vraag er niet bij, aarzel niet om het centrum te contacteren via het aanmeldingsformulier op de pagina ‘Afspraak maken’.

Meer over Dolores Cannon en haar techniek en fascinerende bevindingen in onderstaande video’s