Op deze pagina kan je de meest gestelde vragen en antwoorden omtrent een Quantum Healing Hypnosis sessie vinden.

1. Wie komt in aanmerking voor een QHHT sessie en wie niet?

Lees meer...

Er worden een paar uitzonderingen gemaakt op de regel maar in de regel kan iedereen baten van een sessie QHHT. Het is belangrijk dat er kan gecommuniceerd worden tussen de hypnotherapeut en de klant. Dus dove mensen kunnen helaas niet meestappen in het proces. Mensen met hersendegeneratieve ziekten zoals Parkinson, Alzheimer en dementie zijn moeilijk te begeleiden in dit proces omdat zij moeilijkheden kunnen ervaren om hun aandacht of focus vast te houden en zich aan het proces over te geven. Als laatste zijn er de kinderen, minderjarigen. Niet omdat zij dit proces niet aankunnen, maar vooral omdat zij nog te weinig afweten over hypnose en vorige levensregressie. Ze zijn psychologisch onvoldoende ontwikkeld. Deze techniek gaat in de diepte en daarvoor zijn de meeste minderjarige nog niet klaar voor. QHHT is er om mensen te helpen en kinderen die te jong zijn, kunnen wat moeilijkheden ervaren om te begrijpen wat vorige levens zijn en om hun ervaring een plaats te geven. We willen vooral vermijden dat kinderen moeilijkheden ervaren om de informatie te verwerken. Wij begeleiden geen QHHT sessie met minderjarigen tenzij zij reeds voldoende rijp zijn om met dergelijke ervaringen om te gaan.

Heel vaak zeggen klanten bij aankomst dat ze bang zijn dat ze moeilijkheden zullen ervaren om gehypnotiseerd te worden, bang dat het niet zal lukken. Iedereen kan gehypnotiseerd worden. Wat vooral belangrijk is, is dat je bereidheid toont om flexibel mee te stappen in het bewustzijnsproces. Zelfs voor die mensen die nog nooit over reïncarnatie nadachten of de mensen die niet in reïncarnatie geloven, ook deze mensen kunnen gemakkelijk een past life regressie ervaren en de antwoorden van het Hogere Zelf laten doorkomen. Er wordt enkel van je verondersteld dat je jou toegankelijk openstelt voor het proces. De rest gaat dan vanzelf.

 

2. Moet je in reïncarnatie en de kracht van het bewustzijn geloven om een geslaagde sessie QHHT te ervaren?

Lees meer...

Helemaal niet. Zoals eerder beschreven: als je bereid bent mee te stappen in een ongekend proces kan je achteraf voor jezelf uitmaken of je erin gelooft of niet maar het is geen vereiste om daarin te geloven om een past life regressie en een vraag en antwoord met je Hogere Zelf te ervaren. Je zin voor verantwoordelijkheid tijdens het proces en bereidheid zijn voldoende.

 

3. Hypnose: ben ik mij dan niet meer bewust van waar ik ben? Verlies ik tijdens de hypnose mijn bewustzijn en keert dit terug eenmaal de hypnose ten einde is?

Lees meer...

We hebben algemeen een beeld van hypnose dat niet klopt. We denken dat we net zoals op televisie onze controle zullen verliezen en dat de hypnotiseur ons alles kan laten doen zonder dat wij ons daar bewust van zijn.

De hypnose bij QHHT is vergelijkbaar met een diepe meditatieve staat, ook wel diepe trance genaamd. Je wordt naar het thèta hersengolfniveau begeleid en dit niveau bereik je twee keer per dag van nature al ben je jou daar misschien niet bewust van. Je bereikt dat niveau net voor je wakker wordt ’s morgens en net voor je in slaap valt ’s avonds.

Maak je dus geen zorgen, je blijft je bewust van waar je bent, bij wie je bent en waarom. Je maakt het hele proces bewust door.
Het is helemaal geen hypnose zoals je ziet op televisie.

 

4. Welke hulp kan QHHT bieden?

Lees meer...

De voordelen van QHHT zijn zo ruim dat ze oneindig zijn. De hulp komt d.m.v. antwoorden (inzicht) en heling (verandering van het patroon van disharmonie). Er bestaan ontelbaar veel mogelijke oorzaken voor problemen en ziekten en de antwoorden tijdens de sessie omtrent de oorzaken en oplossingen zijn voor elk individu uniek.

QHHT biedt hulp bij:

(onverklaarbare) angst(en), fobieën, onzekerheid, emoties als woede en verdriet, onverwerkte traumatische gebeurtenissen, een laag zelfbeeld en zelfkritiek, stress, enz.

Regressietherapie kan als therapievorm heel geschikt zijn voor het verwerken van traumatische ervaringen die zijn opgedaan in je huidige leven. Daarbij kun je denken aan ongelukken, geweld, seksueel geweld, emotionele en geestelijke mishandeling, …

QHHT kan eveneens antwoord bieden op existentiële vragen waar iedereen op een bepaalde dag over begint na te denken zoals:

 • Worden wij in het universum bijgestaan door Gidsen en zo ja, wie zijn ze en hoe kunnen we die samenwerking optimaliseren?
 • Hoe en wanneer worden onze geloofsovertuigingen gevormd en hoe kunnen we die veranderen in functie van een beter functioneren waardoor we meer welzijn, succes en geluk ervaren?
 • Wat is het doel van het leven en wat is onze missie?
 • Waarom worden wij ziek en als ons lichaam een zelfgenezend vermogen heeft, hoe kunnen we dit dan optimaal leren beheersen?
 • Bestaat reïncarnatie? …
 • Wat is en hoe werkt helderziendheid, helderhorendheid, …?
  Hoe functioneert ons brein en wat wordt bedoeld met de taal van het Hart?
  Wat kunnen we met onze emoties aanvangen? Waarom ben ik zo bang om te falen, waarom ben ik zo opgebrand en zo gekwetst?
 • Hoe kan ik me beter thuis voelen in mijn lichaam en in deze snel evoluerende en drukke wereld? Wat zijn mijn kwaliteiten, mijn passies, mijn behoeften?
 • Hoe ziet de werkelijkheid der dingen eruit op metafysisch niveau?
 • Welke beschavingen bestonden er in het verre verleden op aarde en bestaan er buitenaardse beschavingen?
 • Bestaat er een God zoals de religies beschrijven of bestaat er een veld dat alles verbindt zoals in de wetenschap wordt aangetoond?
 • Hoe kan je authentiek in een relatie staan?
 • Kunnen dieren, insecten en planten communiceren? En hoe doen ze dat? Kunnen mensen met hen in communicatie gaan?
 • Welke patronen (emotioneel/mentaal/fysiek/energetisch/relationeel/…) staan mijn persoonlijke ontwikkeling in de weg?

 

5. Moet ik fysieke/emotionele/mentale … klachten hebben om voordeel te halen uit een QHHT sessie?

Lees meer...

Neen, je hoeft niet specifiek problemen te ervaren. Je kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan bewustwording en inzicht omtrent bepaalde structuren in je leven (werk/relaties/gezin/…) of misschien ben je op zoek naar je zielendoel hier op aarde, naar zingeving. QHHT kan heel nuttig zijn om na te gaan wat de volgende stappen zijn die je kan zetten in functie van een optimaler functioneren.

 

6. Is hypnoseregressie gevaarlijk?

Lees meer...

Helemaal niet! Er zijn tot op vandaag nog geen gevallen gekend waarin hypnosetherapeuten met gevaren in aanraking kwamen.

 

7. Onderbewustzijn, Hogere Zelf, Universeel Bewustzijn, Zielsbewustzijn…. Wat is dat?

Lees meer...

Dit zijn allemaal verschillende benamingen voor hetzelfde en dat maakt het voor mensen soms moeilijk om te begrijpen waar we het over hebben. Ons Hogere Zelf is onze Goddelijke verbinding en in de literatuur wordt naar die bron verwezen met verschillende benamingen.

Het onderbewustzijn is een opslagplaats. Alle ervaringen, gedachten en gevoelens (bewust of vergeten) worden in ons onderbewustzijn opgeslagen. Niet enkel die uit dit leven maar ook uit alle levens die we reeds achter ons hebben. Deze gevoelens, gedachten en ervaringen uit het verleden kunnen ons gedrag in het heden bepalen, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Zo kan iemand die vaak bang is gemaakt in zijn kindertijd nog steeds last hebben van angsten zelfs al is hij reeds volwassen en heeft hij geen reden om angstig te zijn. Ons onderbewuste speelt een belangrijke rol in ons dagelijks doen en laten.

 

8. Hoe ziet de QHHT structuur van de dag eruit? Wat kan ik van de dag verwachten?

Lees meer...

Eerst is er een interview voorzien waarin jij de belangrijke punten in je leven schetst.
Daarna nemen we samen je opgestelde vragen door.

’s Middags eten we samen een lichte maaltijd en na de middag starten we met de sessie.

De hypnose duurt tussen de 2 en 3 uur (zolang als noodzakelijk en zolang als mogelijk). In die tijd ga jij op reis naar ‘een vorig leven’ en gaan we in gesprek met je Hogere Bewustzijn op zoek naar antwoorden en adviezen met betrekking tot je vragen die je formuleerde.

Na de sessie volgt er een afrondend gesprek waarbij we samen de voornaamste antwoorden en adviezen doornemen.

U ontvangt de digitale opname van de sessie binnen de 24 uur via uw email adres.

Voorzie voldoende rust gedurende de rest van de dag. Je kan vermoeid zijn omdat het proces QHHT intens kan zijn. Luister zo vaak als mogelijk naar de sessie. Heel wat mensen ervaren dat er in de eerstvolgende dagen na de sessie nog steeds antwoorden en inzichten blijven komen op de gestelde vragen. Het blijvend beluisteren van de sessie is heel doeltreffend om de informatie goed te begrijpen en te integreren in het dagelijks leven.

 

9. Is één sessie voldoende om oorzaken van problemen op te lossen?

Lees meer...

Dat is afhankelijk van individu tot individu. De ene persoon zal heel gemakkelijk toegang nemen tot zijn Hogere Zelf, de andere heeft wat tijd nodig. Dit is voornamelijk afhankelijk van de complexiteit van de moeilijkheden en de persoonlijkheid van de klant. Eenvoudige problemen kunnen inderdaad snel opgelost raken. Bij dieper liggende en complexere problemen kan het zijn dat het Hoger Bewustzijn aanraad om in de toekomst nog een sessie te volgen.

 

10. Zal ik mij na de sessie ongemakkelijk voelen?

Lees meer...

Neen, je Hogere zelf voorziet je van advies en antwoorden wat bijdraagt aan een beter gevoel en dieper begrip van wat er binnenin je speelt en dat is voor veel mensen heel bevrijdend.

 

11. Hoe kan ik weten of de past life regressie en de antwoorden en adviezen van het Hogere Zelf geen fantasie is?

Lees meer...

Het hogere Zelf zal je beelden geven, adviezen en antwoorden waar jij mee aan de slag kan. Je kan dat onmogelijk weten of dat leven dat getoond wordt waarachtig is of niet. Als je bereid bent om de QHHT ervaring serieus te nemen zal je automatisch merken dat regressietherapie werkt.

 

12. Wat als ik moeilijk of niet in trance te krijgen ben?

Lees meer...

Deze vraag komt vooral van mensen die bewust of onbewust angstig zijn om geconfronteerd te worden met traumatische of bangelijke ervaringen.

Maak je geen zorgen. Iedereen kan gehypnotiseerd worden. Hypnose is gemakkelijk omdat je sowieso continu onder hypnose bent. Als je een boeiend boek leest, of je rijdt op de weg met de wagen, of je kijkt TV… je bent onder hypnose al ben je jou daar niet bewust van.

 

13. Mag er iemand meekomen naar de sessie zodat ik me wat meer op mijn gemak voel?

Lees meer...

Neen, dat gaat niet. Ongeacht hoe goed je iemand ook kent en je er veilig bij voelt, QHHT gaat in de diepte en de klant moet de ruimte hebben om zich vrijuit te uiten. Als iemand meekomt naar de sessie toont de praktijk dat klanten zich inhouden om bepaalde dingen te bespreken of om bepaalde emoties te uiten en dat wil ik vermijden. Je kan je laten brengen maar deze persoon wordt gevraagd de dag met zichzelf door te brengen tot de sessie ten einde is.