Heling of genezing?

Volgende beschrijving van heling & genezing komt van Tom Monte, waarvoor dank.

Volgens heel wat mensen, onder wie een groot aantal dokters, bestaat er een fundamenteel conflict tussen de traditionele en de alternatieve geneeskunde. Slagen we erin een onderscheid te maken tussen twee vormen van gezondheidszorg – de ene vorm richt zich op genezing, de andere op heling –, dan zijn we in staat dat conflict te overwinnen.
In het traditionele, medische model openbaart ziekte zich aan de hand van klachten en symptomen. Genezing treedt op wanneer de klachten en symptomen van een bepaalde aandoening na behandeling ervan verdwijnen. De diepere oorzaken en de omstandigheden die de kwaal in stand houden, worden echter niet aangepakt. Genezing vindt haar oorsprong buiten onszelf. Je gaat in behandeling bij een dokter en hij geneest je. Het vergt weinig of niets van de patiënt. Zodra hij genezen is, hervat hij in grote lijnen zijn leven als voorheen. Hij is grotendeels dezelfde persoon als wie hij was voor hij ziek werd.
Helen wil zeggen dat de inwendige condities die de ziekte in de eerste plaats hebben veroorzaakt, en ze thans in stand houden, gewijzigd worden. Elke ernstige ziekte ontstaat doordat die lichamelijke condities ze toelaten en voeden, of er nu sprake is van een hartaandoening, kanker, diabetes, een te hoge bloeddruk, spijsverteringsstoornissen of aids. Helen is het inperken of uitschakelen van die condities en ze vervangen door een gezondheid bevorderende toestand.
Wanneer een dokter zijn patiënt vertelt dat er geen remedie bestaat, bedoelt hij daarmee dat hij hem geen genezing kan aanbieden. Dat wil niet zeggen dat de persoon zelf niet kan genezen. Voor een hartaandoening bv. bestaat er geen behandeling. Toch weten we allemaal dat iemand met een hartkwaal volledig kan herstellen. Om opnieuw gezond te worden, moet de patiënt zijn houding veranderen.
Heling is meer het terrein van vakkundige, alternatieve genezers, daar waar het genezen van ziekten toebehoort aan de traditionele geneeskunde. Afhankelijk van de situatie die zich voordoet, kunnen beide benaderingswijzen noodzakelijk zijn. In veel gevallen wordt de impact van elk van die methoden versterkt door ze te combineren.
Heling vereist dat we die lichamelijke condities versterken die een goede gezondheid ondersteunen. Er is een zekere mate van gezondheid in ons lichaam aanwezig. Ze is niet helemaal vernietigd, hoe ziek je ook bent.
Heler en shiatsu deskundige Waturo Ohashi, medeauteur van het boek Reading the Body (je lichaam lezen), vertelde het verhaal van een vrouw en haar man die op zekere dag bij hem langskwamen en hem om hulp vroegen. De vrouw gaf een opsomming van alle kwalen waaraan haar man leed. Toen ze klaar was, zei ze het volgende: “Mijn man is zo ontzettend ziek meneer Ohashi”. Vol ontzag voor haar man zei Ohashi: “Met al die klachten was ik allang dood geweest. Jij moet wel een heel gezond iemand zijn als je ermee kunt blijven leven”. Volgens Ohashi zijn gezondheid en ziekte steeds gelijktijdig in ons aanwezig. Zolang we leven, ondersteunt gezondheid ons lichaam.
“Gezondheid draagt ziekte”, zei Ohashi. “Zelfs wanneer we de ergste symptomen vertonen, beschikken we nog steeds over gezondheid. Enkel wanneer we dood zijn, bestaat gezondheid niet meer. Dan heeft ziekte erover getriomfeerd. Overal waar er leven is, is er gezondheid. Dat is wat ons in leven houdt”.
Zoals voor vele traditionele helers is heling voor Ohashi het versterken van de aspecten in onszelf die het leven ondersteunen en ons weer gezond maken. In tegenstelling tot genezing vereist heling een inspanning van de zieke omdat verandering – zowel op het vlak van gedrag, denkwijze als emoties – noodzakelijk is om die helende krachten optimaal te laten functioneren. Heling is bijgevolg een veel intensere ervaring dan genezing en vergt gaandeweg veel meer van onszelf.
Heling: een ruimere definitie
Heling is het samenbrengen van wat gescheiden werd. Ziekte steekt de kop op wanneer bepaalde delen van het lichaam afgescheiden zijn of beroofd worden van die zaken die een optimale gezondheid garanderen. Cellen en weefsels takelen van nature af wanneer ze niet voldoende bloedtoevoer, zuurstof, voeding en weefselvocht krijgen, of wanneer ze overstelpt worden met toxische stoffen. Op die manier kunnen heel wat degeneratieve ziekten ontstaan, waaronder hartaandoeningen en kanker. Zolang een deel van het lichaam niet krijgt wat het nodig heeft om gezond te blijven, is het afgescheiden van het geheel. Helen is die afgescheiden delen in hun natuurlijke toestand brengen om zo de circulatie te optimaliseren en dus ook de krachten die ons gezond houden. Helen is niets anders dan de dorstige delen van ons lichaam met water laven. We worden ons van die delen bewust als we eerst de symptomen erkennen die ons lichaam vertoont en nadien het gedrag veranderen dat dergelijke symptomen creëert. We halen opnieuw het voorbeeld aan van een hartaandoening. In dat geval vereist heling een wijziging in ons voedings- en bewegingspatroon en in onze levensstijl om de toevoer naar het hart te herstellen. We zullen kunnen vaststellen dat soortgelijke veranderingen het verloop van andere ernstige ziekten kunnen wijzigen zoals bv. bij diabetes type II (ouderdomsdiabetes of insulineresistentie) , te hoge bloeddruk, en zelfs de meest voorkomende vormen van kanker zoals borst-, prostaat- en darmkanker.
Heling is het samenbrengen van de gescheiden elementen van ons leven – of het nu gaat om bloed en weefsel, de afgewezen delen van onze eigen psyche of om de liefde tussen mensen die van elkaar gescheiden werden door conflicten.
Je begint ofwel naar het eigen lichaam en de symptomen die het vertoont te luisteren ofwel naar de innerlijke stem die om aandacht schreeuwt of naar de persoon waarvan je vervreemd bent. Heling is mogelijk door het gedrag te wijzigen dat het onevenwicht heeft veroorzaakt en in stand houdt. Uiteindelijk is het verenigen van de afgescheiden elementen een daad van liefde, of het nu binnen de context valt van lichaam, geest of een relatie.
Een van de mooie en inspirerende aspecten op onze weg naar heling is dat elke stap ons de gelegenheid biedt om een of ander belangrijk deel van ons leven te helen en ons ermee te verzoenen en lief te hebben. De relatie die we hebben met onszelf en met de wereld rondom ons te ontplooien tot een liefdevolle, voedende relatie vol medeleven is de kern van heling.
In tegenstelling tot genezing beperkt heling zich niet louter tot het fysieke lichaam. Mensen die zichzelf genezen doen dat door hun gedrag, denkwijze en emotionele toestand te wijzigen. Gaandeweg veranderen ze. Sommigen genezen hierdoor van een fysieke kwaal. Bij anderen wordt het evenwicht in hun leven en hun relaties hersteld zodat ze met een veel groter gevoel van heelheid en sereniteit kunnen overgaan naar een volgend leven. Aangezien ieder van ons ooit sterft, zoeken we allemaal – zij het bewust of onbewust – naar zo’n heling alvorens we heengaan. Bijgevolg lonkt het pad naar heling naar elk van ons, zelfs voordat we geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte.
Uittreksel uit het onlangs verschenen boek van Tom Monte, ‘Unexpected Recoveries’.