MATRIX ENERGETICS  is een nieuw paradigma ontwikkeld door Dr. Richard Bartlett, dat wordt ondersteund door de moderne fysica, de subtiele energiefysica en de kwantumfysica. Dit boeiende systeem kan ingezet worden om te helen, te transformeren en om nieuwe mogelijkheden te creëren op alle mogelijke niveaus zoals fysieke, mentale, emotionele, relationele en jobgerelateerde  verstoringen of moeilijkheden. Het is naar onze ervaring een ongelimiteerde tool die werkelijk bij elke vorm van disharmonie kan ingezet worden om veranderingen te creëren op heel korte tijd.

ME is meer dan een techniek en laat zich eerder definiëren als een transformerende “bewustzijnstechnologie” die een diepgaande en ogenblikkelijke verandering kan teweegbrengen, die waarneembaar is op alle niveaus van de menselijke ervaring. Het is geen techniek waarbij we eerst A uitvoeren, dan B, dan C met D als resultaat. Zo werkt het niet. 
De naam “Matrix” werd gekozen omdat het morfisch veld dat betreden wordt, heel uniek is, men kan het zich voorstellen als een raster van informatie en men leert om in het raster te komen en die informatie te veranderen of toegang te krijgen tot nieuwe mogelijkheden. Matrix Energetics wordt daardoor vaak omschreven als “De kunst van virtuele transformatie.”
Er kan heel wat gezegd en geschreven worden over Matrix Energetics, maar om de omvang van wat met deze technologie mogelijk is echt te kunnen begrijpen, moet je het zelf ervaren. Concepten zijn onvoldoende toereikend en omvattend. Hoe kan je iets ongelimiteerd in een definitie omschrijven die op zich al limitatie inhoudt. Een definitie is per definitie begrenzend.
Er is echter niet één manier om ME te beoefenen en niet één manier om ME te ervaren. Het is voor iedereen een andere ervaring, vooral omdat ME op een unieke wijze in verbinding en interactie gaat met elk individu.

Kerngedachten van Matrix Energetics
Bij Matrix Energetics wordt niet met energie gewerkt, maar door middel van perceptie en intentie. Niets is fysiek, dat is één van de kerngedachten van ME. Alles in onze realiteit bestaat op een dieper niveau uit licht en informatie (trillingen en golfvormen) en alles is met elkaar verbonden in één geest. Wij zijn geestverblijvend in een fysiek lichaam. Dus via onze geest is en blijft informatie beschikbaar en toegankelijk in de matrix, op elk moment en op elke plaats of locatie. Tijdens een sessie Matrix Energetics gaat de beoefenaar in een “geestverruimend bewustzijn” om toegang te krijgen tot informatie en eens deze via de zintuigen of via de geest “ontvangen” wordt, dan gaat de beoefenaar aan de hand van een soort van “conversatie, aangedreven door de intentie, in contact met de elektromagnetische en fotonische velden van informatie” van de klant. Daardoor verandert  de realiteit op het kwantum niveau met als gevolg dat veranderingen optreden. Deze veranderingen kunnen heel plots optreden of deze kunnen subtiel over de tijd heen waargenomen worden. Matrix Energetics ziet ziekte of ervaring van problemen als een verstoring, stopzetting of vervorming die ontstaat in de matrix van deze informatievelden. Fysieke en emotionele verwondingen tasten communicatie aan op het cellulair niveau. De toepassing van het Matrix Energetics veld herstelt de stroom van biologische informatie zodat het lichaam beter kan reageren op stimuli in zijn interne en externe omgeving.

Wat gebeurt er tijdens een ME – sessie?
Matrix Energetics begint met een “lichte of zachte aanraking” om de delen van het lichaam te identificeren waar de “wave” van de Matrix Energetics optimale resultaten oplevert. Wat er lijkt te gebeuren is dat de onbewuste geest en de biologische fysieke velden in wisselwerking zijn. Vaak zult u een golfachtige beweging zien en/of voelen wanneer Matrix Energetics wordt toegepast. De persoon die ME ‘ontvangt’, ervaart een zachte golf van transformatie en het lichaam lijkt onmiddellijk in een complete ontspanning terecht te komen.
Een sessie ME kan staand gebeuren, zittend of liggend op een tafel. Sessies kunnen ook op afstand worden uitgevoerd indien gewenst. Afstandsessies kunnen plaatsvinden via Skype – of Facebookvideogesprek, via telefoon of zelfs zonder communicatiemiddel. In het laatste geval gaat de persoon rustig neerliggen op bed of neerzitten in de sofa op het afgesproken tijdstip en er wordt een berichtje gestuurd via de telefoon als de sessie is beëindigd.

Wie komt in aanmerking voor een sessie Matrix Energetics?
Iedereen, er zijn geen uitzonderingen op de regel.

Duur van een Matrix Energetics sessie: +/- 1 uur

Bijdrage: 90 euro

Richard Bartlett, dokter in de natuurgeneeskunde en chiropractor, een zeer boeiende persoonlijkheid met een fantastisch charisma, ontwikkelde en verfijnde dit krachtig systeem van heling, zelfzorg en transformatie. Hij is auteur van het boek “The Physics of Miracles” en “Matrix Energetics, The Science and Art of Transformation”. Voor meer informatie omtrent Matrix Energetics nodig ik je graag uit naar de officiële website van Dr. Richard Bartlett. www.matrixenergetics.com
Hieronder kan je een aantal korte video’s vinden waar Dr. Richard Bartlett Matrix Energetics introduceert. Je krijgt een glimp te zien over hoe de sessie uitgevoerd en ervaren wordt.

Meer over Matrix Energetics en Richard Bartlett

<><><>