~~~ WORKSHOP CHANNELEN  ~~~

Ik heb het nog nooit gedaan… So bring it on want ik ben er klaar voor.
Dat is de ideale houding om de magie van je eigen potentieel
In dit wonderlijke uni-versum te ontdekken en omarmen.

Leren channelen…
Een onvergetelijk Alice in WONDER-land avontuur.

 

WORKSHOP CHANNELEN IN 2 MODULES 

In de eerste module van de workshop channelen ontdek je je geestelijke talenten en leer je die bewust gebruiken om antwoorden op vragen in je bewustzijn te laten stromen.
In de tweede module van de workshop channelen kies je om een persoonlijk transformatieproces met jezelf aan te vatten over een periode van 3 maanden en daarbij worden diverse bewustzijnstechnologieën ingezet om snel inzicht te verkrijgen en om veranderingen te bespoedigen.

BEIDE MODULES STAAN LOS VAN ELKAAR.
Het volgen van de 2e module is vrijblijvend.

WORKSHOP CHANNELEN MODULE 1: 6 dagen

VERANDER JE PERCEPTIE VAN DE WERKELIJKHEID: EEN BEWUSTZIJNS VERRUIMENDE EN – VERSCHUIVENDE ERVARING

Ontdek de magie van channelen via diverse boeiende portalen en ervaar de vrijheid en onafhankelijkheid die daaruit voortvloeien.

VAN DUALITEITSDENKEN NAAR EENHEIDSDENKEN VIA DE WORKSHOP CHANNELEN

ONTDEK DE KWANTUMKRACHT VAN JE HARTCENTRUM

Is het jou al opgevallen dat bepaalde uitdagingen in het leven niet makkelijk met de logische geest te begrijpen en te overstijgen zijn?  Dat komt omdat we over het algemeen slechts een klein deel van ons bewustzijnspotentieel gebruiken. Veel mensen zitten met tal van vragen omtrent zichzelf, hun loopbaan, relaties, zingeving en over de wereld in het algemeen. Hoe kunnen we al deze levensdomeinen op elkaar laten aansluiten en tegelijk een vervullend en vreugdevol gevoel ervaren? Als we de antwoorden niet binnen onszelf zoeken én vinden ervaren we een gevoel van ‘vastzitten’.  We zoeken vaak antwoorden via boeken, cursussen of we consulteren iemand om inzicht en adviezen te verkrijgen zodat we terug in beweging kunnen komen met bepaalde uitdagingen. Soms neemt deze zoektocht naar inzichten en antwoorden  veel tijd en energie in beslag. Dat was tijdens mijn proces zeker het geval.

Het goede nieuws is dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn.

Aangezien je op deze website informatie opzoekt, ben je wellicht ook iemand die ondertussen al ontdekte dat er in onze Aardse beleving meer is dan wat het fysieke oog kan waarnemen. En misschien merk je bij jezelf dat je af en toe informatie ‘binnenkrijgt’ die op dat moment toegankelijk en bruikbaar is voor de huidige situatie op dat moment.
Wil je leren hoe je dit talent bewust kan leren inzetten om ermee aan de slag te gaan in het kwantum bewustzijnsveld waarin alle antwoorden op alle vragen beschikbaar zijn?
Wil jij ook graag onafhankelijker worden van hulp, advies en inzicht van derden?
Wil je de verbinding met je authentieke en ware zelf versterken en daarmee de teugels en vleugels van je eigen leven in eigen handen nemen?

Dan is deze workshop Channelen zeker iets voor jou!

WAT IS CHANNELEN 

Alles is bewustzijn en heeft een energetische trilling. Channelen betekent het laten doorstromen van energie in de vorm van woorden, beelden, klanken, gevoelens en kleuren. Het is een bewustzijnstechniek die toelaat direct in communicatie te gaan met de geesteswereld, universele energie genaamd. Via channelen kunnen we informatie winnen over het verleden, heden en de toekomst van onszelf alsook die van de aarde. We verkrijgen daardoor een hoger perspectief over de verschillende keuzes en verantwoordelijkheid die we hebben als mens en als collectief.

Het doel van directe communicatie is om bewust met hen samen te werken en daardoor toegang te krijgen tot inspiratie, inzichten, waarheden en wijsheid & Universele liefdesvibraties.

Deze vorm van communicatie is ons geboorterecht maar omdat we daar niet in geschoold worden en omdat in onze Westerse visie we geen aandacht hebben voor het ontwikkelen van onze connectie met de aarde en de kosmos, gaat deze vanzelfsprekende potentie verloren. Dit tot we op een bepaald moment in ons leven terug behoefte krijgen om deze connectie te herstellen.

WIE KAN LEREN CHANNELEN 

Voor iedereen die persoonlijk wilt groeien, meer zelfinzicht wilt krijgen én de leiding van zijn/haar leven in handen wilt nemen. De antwoorden op je vragen  zijn te vinden binnenin jezelf.

De oude sjamanen en natuurvolkeren noemden deze vorm van communicatie, de directe communicatie. Deze vorm van communicatie is voor iedereen beschikbaar en niet slechts voor een aantal uitverkorenen. Het is een kwestie van aanleren.

Iedereen kan leren om bewust zijn aandacht in een staat van ontvankelijkheid te brengen. Sommige mensen kunnen dat proces heel snel meesteren en anderen hebben meer oefening en geduld nodig. Net als bij veel andere vaardigheden die we ons eigen maken, vraagt channeling geloof, vertrouwen, oefening, geduld en doorzetting.

GIDSEN: WIE ZE ZIJN 

Er wordt vaak verwezen naar begrippen als zijnde je Hogere Zelf, Spirit, je onderbewustzijn, Engelen en Aartsengelen, mensen die overleden zijn, meesters en groepen entiteiten (groepsbewustzijn). De concepten en geloofsovertuigingen van de persoon die channelt, zullen bepalend zijn in hoe de gids gezien, ervaren en benoemd wordt. Algemeen kan gesteld worden dat, ongeacht wie ze zijn, ze deel uitmaken van jezelf, je ziel, je energie. Op basis van ons plan dat we maken vooraleer we het leven op aarde aanvatten, wordt gekozen welke zielengroep ons met raad en daad zal begeleiden gedurende ons hele leven. Als we dan bewust in communicatie gaan, dan is het voornamelijk met deze energetische zielengroep dat we communiceren.

WAT JE LEERT IN DEZE BOEIENDE WORKSHOP CHANNELEN 

Stel je voor dat je alles wat je wilt, kunt vragen en leren begrijpen zonder dat je daar ook maar iemand anders dan jezelf voor nodig hebt. “Hoe kan ik meer overvloed in mijn leven creëren? Wat moet ik doen aan deze relatie? Maak ik de juiste beroepskeuze? Wat is mijn missie hier op aarde? Wat is de oorzaak en de oplossing voor dit probleem?”

Wil je leren hoe je je bewust kan afstemmen op deze hogere bronnen van informatie? Dan is deze zesdaagse workshop misschien wel iets voor jou. Hierin leren we:

 • Je bewustzijn op een andere manier te richten, weg van het analytisch denken.
 • Stapsgewijs in verbinding te gaan met je Hartcentrum (eenheidsbewustzijn) om op die manier helderde en bruikbare informatie uit te nodigen en te laten doorstromen in je bewustzijn.
 • Jouw innerlijke en uiterlijke zintuigen af te stemmen om heldere en krachtige boodschappen te ontvangen.
 • Jouw unieke toegangspoort te herkennen: meditatie, visualisatie, automatisch schrift, kunst, zingen, helen met je handen, helen met klank of kleur, enzovoort. Iedereen is uniek. Iedereen heeft een andere toegangspoort.
 • Co-creatief toe te werken naar antwoorden, adviezen en mogelijkheden in je leven.
 • Informatie in te winnen over het verleden, heden en de toekomst van onszelf alsook die van de aarde.

Gedaan met piekeren en twijfelen. Geen enkele vraag hoeft na deze workshop nog onbeantwoord te blijven.  Je beseft dat je er nooit nog alleen voor staat maar legt een diepe vriendschapsverbinding met je Ware Zelf.

Channelen kan je helpen om energetische, mentale, emotionele, fysieke, relationele- en job gerelateerde blokkades en moeilijkheden beter te begrijpen waardoor je kennis hebt om deze te transformeren.

OP HET PROGRAMMA van module 1 van de workshop channelen 

Er bestaat bewust channelen (je blijft bewust tijdens het proces), semi-bewust channelen (je bent gedeeltelijk bewust tijdens het channelen) en trance channelen (je bent je helemaal niet bewust van de informatie die doorkomt tijdens het channelen).

In deze workshop leer je om bewust te channelen, m.a.w. je blijft je bewust van de boodschappen terwijl die doorstromen in je bewustzijn. Je blijft je ook bewust van jezelf en van de omgeving waarin je bent.

De workshop is theoretisch onderbouwd, maar de voornaamste aandacht gaat naar het praktisch gedeelte, ACTION and PRACTICE krijgen voorrang. Er wordt geoefend met diverse methodieken om informatie te ‘downloaden’ zodat je na deze 6-daagse workshop weet welke toegangspoort het best aansluit bij jou om in directe communicatie te gaan.

Het theoretisch gedeelte van de workshop channelen MODULE 1 omvat: 

 • Wat is channelen?
 • Voor wie is channelen?
 • Verschillende wijzen om informatie te verzamelen.
 • Het belang van focus en concentratie.
 • Hoe kan je je leren afstemmen op spirit?
 • Wat is een trancestaat en welke verschillende trancestaten bestaan er?
 • Welke knelpunten kan je ervaren bij channelen?
 • Wat kan channelen bijdragen in je dagdagelijkse leven?
 • Welke toegangspoort past het beste bij jou om te channelen?
 • Gidsen: wie zijn ze en welke verschillende types bestaan er?
 • Hoe wordt deze communicatie het best bijgehouden?
 • Wat is automatisch schrift?
 • Hoe werkt automatisch schrift?
 • Hoe kan gecommuniceerd worden met kristallen en planten?
 • Wat is mediumschap en hoe kunnen we communiceren met iemand die is overleden?
 • Wat zijn krachtdieren en hoe kan ons krachtdier ons helpen?
 • Vorige levens

Het praktische gedeelte van module 1 van de workshop Channelen omvat: 

 • Hoe je de controle loslaat en uit je hoofd/denken komt zodat informatie kan doorstromen via je Hartbewustzijn.
 • Vertrouwen in jezelf en je verbinding opbouwen en versterken op een speelse wijze waardoor ook de groepscohesie automatisch versterkt wordt.
 • Hoe je uit je mentale denkprocessen komt op diverse snelle en efficiënte manieren.
 • Je intentie duidelijk formuleren en uitsturen.
 • Een krachtige dialoog voeren in verbinding met andere bronnen van inspiratie door goeie vragen te leren opstellen.
 • Je aandacht aanhouden gedurende een bepaalde tijd (focus en concentratie in een veranderd bewustzijn richten)
 • Een trancestaat bereiken.
 • Je connectie met spirit herstellen en/of versterken.
 • Hoe je jouw gids kan ontmoeten, waarnemen en raadplegen.
 • Verbaal channelen in kleine groepjes.
 • Automatisch schrift via begeleiding.
 • Automatisch schrift voor jezelf.
 • Automatisch schrift voor een ander.
 • Communicatie met kristallen en planten.
 • Mediumschap: communicatie met met die overleden of overgegaan zijn.
 • Je krachtdier of spirit dier ontmoeten (Sjamanistisch ritueel).
 • Om groepsadvies en individueel advies te ontvangen omtrent channelen via je gids.
 • Channelen op hedendaagse en boeiende wereldvragen.
 • Toegang nemen tot informatie over vorige levenservaringen.


WORKSHOP CHANNELEN MODULE 2: 6 dagen

VERANDER JE BELEVING VAN JOUW WERKELIJKHEID EN TRANSFORMEER 

Module 2 is er voor de mensen die willen transformeren datgene wat hun niet langer meer dient.

We komen met een kleine groep mensen samen en vanuit een hartverbinding kiest elk voor zich één levensdomein uit waarin onevenwicht ervaren wordt (bvb. financieel, relationeel, professioneel, …) dat je in de diepte wilt verkennen via diverse bewustzijnstechnologieën en we werken stelselmatig naar transformatie toe binnen dit levensdomein over een periode van 3 maanden.

Je kiest één levensdomein waarin onevenwicht ervaren wordt en samen gaan we stapsgewijs op weg gedurende 3 maanden met als doel om de ervaring binnen dit levensgebied  zelf intentioneel om te buigen naar een succeservaring. We gebruiken daarbij de diverse bewustzijnstools zoals channelen via automatisch schrift, tijdreizen, opstellingswerk, reizen naar de voorouders, reizen naar de toekomst, en meer.

Ons algemeen welzijn is nauw verbonden met hoe we in relatie staan met de basisdomeinen of – dimensies in ons leven. Hoe beter deze domeinen op elkaar zijn afgestemd, hoe vloeiender het dagelijks leven reilt en zeilt.
Levensstructuren: Financiën, Werk & Opleiding, Tijdsbesteding (maatschappelijke – of persoonlijke zingeving), Huisvesting, Relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid

We duiken de diepte in van het konijnenhol (het kwantum veld) als Alice in Wonderland om inzicht, advies, steun, richting en hulp of heling met betrekking tot het levensdomein dat werd gekozen. Dat zorgt dat we op korte tijd een krachtige shift in je bewustzijn en je ervaring van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid op dat levensdomein veroorzaken.

Gedurende deze 6 dagen richten we ons tot je zielenenergie, je blauwdruk om op ontdekking te gaan in dit onuitputtelijke en liefdevolle bewustzijnsveld, op zoek naar inzicht en advies over bvb.

 • Waar je talenten liggen
 • Wat je doelen zijn, je remmingen, angsten, hechtingen, onrealistische verwachtingen, aangeleerde conditioneringen of overtuigingen, …
 • Hoe je de ervaringen die zich afspelen in die levensstructuur vanuit een ander perspectief kan bekijken en begrijpen
 • Welke adviezen er zijn om je doelen te bereiken
 • Welke stappen je kan zetten naar evenwicht toe
 • welke mogelijkheden er zijn om het oude, gekende, heel snel om te buigen naar nieuwe vibraties, die functioneler en hoopvoller voelen.

Door middel van een kort en krachtig bewustwordingsproces ben je mede creator van jouw veranderingsproces. Over een periode van drie maanden verander je jouw werkelijkheid waardoor je met verwondering en dankbaarheid kan genieten van de vruchten van je eigen transformatieproces.

TRANSFORMEREN OP KWANTUM SNELHEID MET DE HULP VAN HET UNIVERSUM!


DATA WORKSHOPS CHANNELEN MODULE 1 EN MODULE 2 IN 2024

WORKSHOP CHANNELEN MODULE 1 VOORJAAR 2024

6 zaterdagen
20 januari, 3 februari, 17 februari, 2 maart, 23 maart, 30 maart

Locatie: Het Hartcentrum, Ardooisesteenweg 351, 8800 Roeselare
Telkens van 9.30-12.00 & 13.00 – +/-  17.00

Bijdrage Module 1
600 euro inclusief syllabus en consumpties (thee/water) en heerlijke versnaperingen.
Vroegboekactie: Bij inschrijving en overschrijving van het voorschot 2 maand vóór aanvang van de workshop betaal je 540 euro i.p.v. 600 euro.

Inschrijven: hethartcentrum@gmail.com
Je inschrijving is definitief na overschrijving van de helft van de bijdrage (270 euro voor vroegboekers en 300 euro voor laatboekers) op de rekening van Het Hartcentrum
BE07 9734 5745 5266 met vermelding van je naam + workshop channelen module 1 voorjaar/najaar + Het Hartcentrum. Bij laattijdige annulatie is het voorschot niet terugvorderbaar. Het restbedrag wordt contant afgerekend bij aanvang van de workshop.

Suggestie:
Draag comfortabele kledij, breng een notebook en pen mee, je lievelingsdekentje en een extra paar sokken.

WORKSHOP CHANNELEN MODULE 2 VOORJAAR 2024 

6 zaterdagen
13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni

Locatie: Het Hartcentrum, Ardooisesteenweg 351, 8800 Roeselare
Telkens van 9.30-12.00 & 13.00 – +/-  17.00

Bijdrage Module 2
600 euro inclusief consumpties (thee/water) en heerlijke versnaperingen.
Vroegboekactie: Bij inschrijving en overschrijving van het voorschot 2 maand vóór aanvang van de workshop channelen module 2 betaal je 540 euro i.p.v. 600 euro.

Inschrijven: hethartcentrum@gmail.com
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van de helft van de bijdrage (270 euro voor vroegboekers) en 300 euro voor laatboekers op de rekening van Het Hartcentrum
BE07 9734 5745 5266 + vermelding van je naam & workshop channelen module 2 voorjaar/najaar + Het Hartcentrum. Het restbedrag wordt contant afgerekend bij aanvang van de workshop.
Bij laattijdige annulatie is het voorschot niet terugvorderbaar.

WORKSHOP CHANNELEN MODULE 1 NAJAAR 2024 

6 zaterdagen
7 september, 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 23 november

Locatie: Het Hartcentrum, Ardooisesteenweg 351, 8800 Roeselare
Telkens van 9.30-12.00 & 13.00 – +/-  17.00

Bijdrage Module 1
600 euro inclusief syllabus en consumpties (thee/water) en heerlijke versnaperingen.
Vroegboekactie: Bij inschrijving en overschrijving van het voorschot 2 maand vóór aanvang van de workshop betaal je 540 euro i.p.v. 600 euro.

Inschrijven: hethartcentrum@gmail.com
Je inschrijving is definitief na overschrijving van de helft van de bijdrage (270 euro voor vroegboekers en 300 euro voor laatboekers) op de rekening van Het Hartcentrum
BE07 9734 5745 5266 met vermelding van je naam + workshop channelen module 1 voorjaar/najaar + Het Hartcentrum. Bij laattijdige annulatie is het voorschot niet terugvorderbaar. Het restbedrag wordt contant afgerekend bij aanvang van de workshop.

Suggestie:
Draag comfortabele kledij, breng een notebook en pen mee, je lievelingsdekentje en een extra paar sokken.


WORKSHOP CHANNELEN MODULE 2 NAJAAR 2024

6 zaterdagen
30 november, 14 december, 28 december, 11 januari ’25, 25 januari ’25, 8 februari ’25

Locatie: Het Hartcentrum, Ardooisesteenweg 351, 8800 Roeselare
Telkens van 9.30-12.00 & 13.00 – +/-  17.00

Bijdrage Module 2
600 euro inclusief consumpties (thee/water) en heerlijke versnaperingen.
Vroegboekactie: Bij inschrijving en overschrijving van het voorschot 2 maand vóór aanvang van de workshop channelen module 2 betaal je 540 euro i.p.v. 600 euro.

Inschrijven: hethartcentrum@gmail.com
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van de helft van de bijdrage (270 euro voor vroegboekers) en 300 euro voor laatboekers op de rekening van Het Hartcentrum
BE07 9734 5745 5266 + vermelding van je naam & workshop channelen module 2 voorjaar/najaar + Het Hartcentrum. Het restbedrag wordt contant afgerekend bij aanvang van de workshop.
Bij laattijdige annulatie is het voorschot niet terugvorderbaar.

WORKSHOP CHANNELEN MODULE 1 VOORJAAR 2025

6 zaterdagen
4 januari, 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart

Locatie: Het Hartcentrum, Ardooisesteenweg 351, 8800 Roeselare
Telkens van 9.30-12.00 & 13.00 – +/-  17.00

Bijdrage Module 1
780 euro inclusief syllabus en consumpties (thee/water) en heerlijke versnaperingen.
Vroegboekactie: Bij inschrijving en overschrijving van het voorschot 2 maand vóór aanvang van de workshop betaal je 720 euro i.p.v. 780 euro.

Inschrijven: hethartcentrum@gmail.com
Je inschrijving is definitief na overschrijving van de helft van de bijdrage (360 euro voor vroegboekers en 390 euro voor laatboekers) op de rekening van Het Hartcentrum
BE07 9734 5745 5266 met vermelding van je naam + workshop channelen module 1 voorjaar/najaar + Het Hartcentrum. Bij laattijdige annulatie is het voorschot niet terugvorderbaar. Het restbedrag wordt contant afgerekend bij aanvang van de workshop.

Suggestie:
Draag comfortabele kledij, breng een notebook en pen mee, je lievelingsdekentje en een extra paar sokken.


WORKSHOP CHANNELEN MODULE 2 VOORJAAR 2025

6 zaterdagen
29 maart, 12 april, 26 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni

Locatie: Het Hartcentrum, Ardooisesteenweg 351, 8800 Roeselare
Telkens van 9.30-12.00 & 13.00 – +/-  17.00

Bijdrage Module 2
780 euro inclusief consumpties (thee/water) en heerlijke versnaperingen.
Vroegboekactie: Bij inschrijving en overschrijving van het voorschot 2 maand vóór aanvang van de workshop channelen module 2 betaal je 720 euro i.p.v. 780 euro.

Inschrijven: hethartcentrum@gmail.com
De inschrijving is pas definitief na overschrijving van de helft van de bijdrage (360 euro voor vroegboekers) en 390 euro voor laatboekers op de rekening van Het Hartcentrum
BE07 9734 5745 5266 + vermelding van je naam & workshop channelen module 2 voorjaar/najaar + Het Hartcentrum. Het restbedrag wordt contant afgerekend bij aanvang van de workshop.
Bij laattijdige annulatie is het voorschot niet terugvorderbaar.

WAT MENSEN SCHRIJVEN OVER DE WORKSHOP CHANNELEN 

De opleiding channelen is kort samen te vatten : WAW EN MAGISCH. Ik was geïntrigeerd door channeling, maar wist niet concreet wat te verwachten. Het is een reis geweest van 6 zaterdagen waar ik telkens enorm enorm naar uitkeek en spiritueel enorm gevoed werd. Elke keer diepgaander en bewustzijnsverruimender. Marina en Peter zijn een zalig duo met een schat aan kennis, die telkens op een zeer verrassende manier deze toch wel diepgaande materie op een zeer down to earth manier overbrachtten. De groepsenergie was een explosie van positiviteit en liefdevolle verbinding. De dialogen en energieuitwisseling daar was priceless. Het was een onevenaarbare ervaring die me meer en meer terugbracht naar mijn kern. Mijn mond viel regelmatig open van verbazing, en mijn kinderlijk enthousiasme werd weer aangewakkerd. Het duurde even voor ik de tools kon integreren. Dankzij hun aanmoediging en de groepsflow lukte het toch. Er wordt dus op een ontspannende manier rekening gehouden met ieders tempo en manier van integratie van de informatie. Ik voel me dankbaar en zeeeer vereerd dat ik deel mocht uitmaken van deze groep en onderricht mocht krijgen van deze 2 magische supernaturals. Het was een onvergetelijke inner journey met reisgenoten from heaven. Een aanrader voor ieder die op zoek is naar meer bewustzijn, spiritueel wil gevoed worden en contact wil maken met zijn innerlijke potentieel.

Bedankt, Sandra

~~~~~~~

Op mijn pad naar meer bewustwording en persoonlijke ontwikkeling, kwam ik een aantal dingen/tools/inzichten/… tegen die werkelijk iets bij mij deden transformeren. Zaken die mij ‘een leven voor’ en ‘een leven na’ deden voelen. De workshop channelen is er een van. Na het eerste uur was ik al helemaal overtuigd, hier moet ik zijn en de zaterdagen werden zaterdagen waar ik naar uitkijk. Marina en Peter brengen dit heel down to earth. Ze nemen je mee in hun bevlogenheid, delen hun onuitputtelijke kennis en kunde, staan aan je zijde, motiveren, … . Ze reiken verschillende technieken en tools aan, zodat iedereen er mee aan de slag kan. Ze houden rekening met elk zijn ‘niveau’, zodat de hele groep kan landen en verder evolueren op zijn tempo. Ik ben heel dankbaar dat ik mezelf deze workshop cadeau gaf, dat ik bij Het Hartcentrum terecht kwam en dat ik met de zalige groep, nieuwe mensen in mijn leven heb die evenveel van bewustwording houden als ik.

Hade

~~~~~~~

Channelen is niet iets dat nieuw is maar een eeuwenoude kunst die terug te vinden is in oude geschriften en bij de natuurvolkeren en is toegankelijk voor iedereen. Channelen is een stap die gezet wordt om vanuit mijn hart te leven en brengt me dichter bij het gevoel dat alles verbonden is. Ik ben nooit meer alleen, we zijn één met alles en allen. Het is dus  makkelijk om in contact te komen met onze vrienden uit onzichtbare werelden, andere dimensies. Elkeen van ons is in staat om in verbinding te gaan met die delen van jezelf die de wijsheid bevatten om de juiste informatie te geven die je nodig hebt op het moment dat de vraag naar inzicht zich stelt. Het moment dat je bewust die connectie kan maken vanuit je hartcentrum vloeien de inzichten vanzelf. Woorden of beelden zijn vertalingen van energieën. De juiste woorden openen ruimte om tot inzicht te komen. Inzichten die me toelaten om in mijn kracht te gaan staan en van daaruit mijn leven als een volwaardige schepper te beleven.

Het hartcentrum biedt de kans om op een heel natuurlijke manier terug bewust verbinding te maken. Channelen maakt het leven eenvoudiger, je hoeft niet meer te piekeren en naar hier en daar op zoek te gaan naar antwoorden. De juiste informatie komt via je hart, glashelder en steeds to the point. Antwoorden waarom er bepaalde ziektes zijn, of antwoorden over relatieproblemen of antwoorden op heel praktische vragen of over de evolutie van onze beschaving en onze moeder aarde. Zelf mocht ik genezing ervaren en daar waar ik voor andere mensen in verbinding ging en hun vragen voorlegde zag ik genezing. Liefde heeft een andere dimensie gekregen en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor de oprechte en integere begeleiding die Marina en Peter geven. Vanuit hun passie wordt je als het ware gekatapulteerd  in je eigen passie en ontdek ik nog elke dag nieuwe potentiëlen, talenten die mijn leven rijkelijk boeiend maakt. Er zijn geen beperkingen meer en het onmogelijke wordt mogelijk. Bestaat er zoiets als de nieuwe wereld? Ja, de nieuwe wereld zit binnenin …. welkom.

Lut

~~~~~~~

Lieve Marina en Peter, inmiddels hebben we ons genietend mogen laten onderdompelen en zitten we aan de helft van de channeldagen. Drie dagen die de grondtoon dragen van verwondering, authenticiteit, verbinding en thuiskomen, die niet enkel binnen de workshop voelbaar zijn maar door rimpelen naar het dagelijkse leven. Wanneer ik me inschreef voor jullie workshop, was mijn intentie om een krachtiger instrument te zijn voor het universum door me af te stemmen op de informatie van de bron. De workshop heeft een zaadje geplant die mijn intentie mag laten floweren en bloeien. Telkens wordt het rugzakje gevuld met tools die jullie liefdevol aanreiken om die groei te omarmen en mogelijk te maken. Op een warme en speelse manier, voel ik me begeleid naar een (h)erkenning van een kracht die in elk hier en nu aanwezig is. Waar ik eerst dacht dat ze slechts een vonkje was, leer ik er nu mijn aandacht bewust op richten en voel ik ze expanderen. Telkens expandeert het vertrouwen in die kracht mee, dankzij de tools die we aangereikt krijgen tijdens onze weg naar her-innering. De her-innering naar de bron van informatie die altijd aanspreekbaar is . Naast het leren channelen voel ik me ook uitgenodigd om te groeien als mens en voel ik naast leren ook een sterk transformeren. Ik wil beiden bedanken om in jullie kracht te staan, in jullie hartcentrum. Ik voel me geroerd door jullie zijn. Jullie belichamen echtheid, verwondering, nieuwsgierigheid, vertrouwen, hart-tot-hart aanwezig Zijn. En die waarden zijn ook zo sterk als rode draad voelbaar in jullie prachtige workshop.. Merci X

Liesbet X

~~~~~~~

Er is een nieuwe wereld voor mij open gegaan tijdens en na het volgen van de workshop channelen.
Zo verrijkend voor alles wat je doet in het dagelijkse leven. Als je ergens geen raad mee weet, zet de tijd even stil en kom tot jezelf.
Vraag raad aan je Spirit en je krijgt die.
De workshop is een aanrader voor iedereen!
Heel duidelijk gegeven en zelfs de theorie is boeiend.
Ontspannende en rustgevende omgeving, vriendelijke en hartelijke begeleiders.
Zou ik zo weer herdoen!!
Veerle

~~~~~~~

De cursus channelen was voor mij het ontbrekende puzzelstuk van mijn jarenlange gezondheidsproblematiek.
Maar bovenal stelt het me in staat toegang te krijgen tot een oneindige bron van kennis waarmee ik in mijn beroep als shiatsu-therapeut  anderen kan helpen.
Een heel sterke tool voor alle therapeuten en mensen die met energetisch werk bezig zijn.
Nu ik deze (eenvoudige) techniek machtig ben, gebruik ik het dagelijks bij grote en kleine vragen.
De cursus heb ik ervaren als heel boeiend, op een speelse manier.
Ik voelde me  warm en welkom bij jullie. Het was alsof ik telkens bij vrienden op bezoek kwam.

Bedankt Marina en Peter.

Muriel, http://shiatsu-specialist.be

~~~~~~~

De cursus channelen bij Marina en Peter is voor mij gegoten: heel degelijk, met veel tools en in een krachtig energieveld. Ze zijn heel onbaatzuchtig en genereus. De naam “hartcentrum” is perfect gekozen want ze hebben het hart op de juiste plek. Ik ben zo blij dat ik hen heb leren kennen.

Lieve

~~~~~~~

Dit is zoveel meer dan channelen alleen!

Het is voor mij de mooiste ervaring ooit in verbondenheid, vertrouwen, …

Alles is ok zoals het is. Alle info die doorkomt is ok. We worden door jullie uitgenodigd om alles te bekijken vanuit een verwondering, een speelsheid, een blijheid. Vanuit vertrouwen.

De afgelopen paar maanden is er ook echt iets veranderd.

Iets wat er al altijd was maar niet wakker genoeg was. ‘Het’ altijd wel voelen maar met wie kan je daarover praten.

In onze groep was daar ook echt wel gehoor naar. Niets was nog raar of ongewoon.

Je hebt dit super voor ons aangepakt. Ik denk vooral dat jij het bent die ons van dag 1 Marina getoond heeft zoals ze is. Zonder een ideaalbeeld voor te stellen waar je alleen maar naar op kunt kijken en nooit aan kunt.

De mailtjes en facebookberichtjes zijn ook heel motiverend en verbindend.

De thuisoefeningen gaan de ene keer vlotjes, de andere keer met een beetje meer ‘ruis’ 😊 maar ook dat is ok! Blijven doen!  Marina heeft ook van dag 1 de ‘prestatie’ weten weg te nemen zodat we als groep onmiddellijk vanuit vertrouwen met elkaar konden omgaan. Het gaat hier juist niet over prestatie maar over ervaren en ontdekken.

Het is alsof dat alles wat zich in de diepte afspeelde nu ook eindelijk mag gezegd worden en ook als heel normaal klinkt.

Zalig om met zo een groep gelijkgezinde mensen samen te zijn.

Dank je wel Marina en ‘de groep’!

Veerle

~~~~~~~

Marina leidt ons op een zeer praktische manier binnen in de wondere wereld van het channelen! Top!

Hoe de cursus is opgebouwd en onderbouwd zorgt er ook voor dat je als deelnemer er geleidelijk aan inrolt en vertrouwen krijgt!

Ik heb enorm genoten van deze 6-daagse opleiding en ga hier de rest van mijn leven nog deugd van hebben.

Fanny

~~~~~~~

In het Hartcentrum komen, voelde voor mij als thuiskomen. Marina is een schat van een vrouw, die met passie haar kennis en ervaringen deelt. De lessen zitten heel logisch in

elkaar. Stapje voor stapje leerden we dingen bij over het channelen, en op deze manier vloeide alles op natuurlijke wijze in elkaar over en raakten we nooit overrompeld.

Deze workshop kwam er voor mij op het juiste ogenblik in mijn leven, en ik ben hier heel dankbaar voor.

Hier werd voor mij een kanaal geopend waarvan ik voordien zelfs niet eens wist dat het bestond. Voor mij voelt het nu alsof ik op eender welk ogenblik beroep kan doen op de

liefdevolle steun van een hogere bron. Het is alsof ik altijd en overal mijn beste vriendin met me mee heb en het is dan nog een slimme!

Murielle

~~~~~~~

Geweldig bedankt voor jouw manier van aanreiken van diverse ingrediënten die een ruimer beeld hebben gecreëerd in het channelen.

Een brede basis is gelegd om verdere perspectieven te ontplooien en te integreren op persoonlijk gebied.

Het was ook een genoegen om met fijne mensen te kunnen samenwerken – een mooie extra.

Thanks, Jaak

~~~~~~~

~~~ We are here to awaken from the illusion of our separateness ~~~ 
Thich Nhat Hanh

[/toggle]