Het Hart Centrum wil plaats en ruimte creëren om mensen te inspireren en te ondersteunen zodat zij co-creatief mee zorg kunnen dragen voor hun eigen algehele gezondheid en die van hun omgeving. We willen zowel individueel als in groep werken met een ruim aanbod met als doel bewustzijn te optimaliseren zodat men in staat is transformatie te veroorzaken op vlak van gezondheid, welzijn & succes.

Omdat alles met alles is verbonden en elkaar beïnvloedt, kiezen we ervoor om holistisch te werken. Body – Mind & Soul zijn continu met elkaar in dialoog en horen in een zekere harmonie te werken (gezondheid is heelheid). Omdat ieder uniek is, zijn de ervaringen van problemen voor iedereen anders alsook de oplossingen ervoor. Techniek A kan perfect werken voor iemand maar helemaal niet voor een ander. Vanuit dit perspectief kunnen we kijken wat voor ieder individu het best kan dienen. Hierbij worden zowel technieken uit het Oosten en het Westen met elkaar gecombineerd als dat nodig blijkt. Ziekte, pijn of onbehagen is voor ons geen vijand maar een boodschapper die begrepen wil worden. Eénmaal iemand zich bewust wordt van deze boodschap, kan hij/zij actie ondernemen om de oorzaak van ‘het probleem’ aan te pakken om op die manier meer harmonie te creëren.

Op de pagina ‘Meer’ vind je onder “Artikels” een mooie beschrijving omtrent het verschil tussen heling en genezing. Deze beschrijving komt uit één van de boeken van Dhr. Tom Bonte die me toeliet deze op de website van Het Hartcentrum te integreren waarvoor mijn hartelijke dank aan Tom!