Het is niet nodig om perfect te zijn om anderen te inspireren, maar inspireer anderen door hoe je met je imperfecties omgaat.

In de voorbije 20 jaar zijn wij samen op zoek gegaan naar hoe we het leven zin en vorm wilden geven en tijdens deze boeiende tocht konden we geleidelijk aan voelen en proeven dat onze persoonlijkheid en ons leven unieker werd qua kleur en smaak. Diverse uitdagingen, opleidingen en tal van boeiende reizen hebben daartoe bijgedragen. Onze zoektocht werd gestuwd door tal van levensvragen, onzekerheden en moeilijkheden die ons bezig hielden.

 • Hoe en wanneer worden onze geloofsovertuigingen, ons gedrag en onze emoties gevormd en hoe kunnen we die veranderen in functie van een beter functioneren waardoor we meer welzijn, geluk en succes ervaren?
 • Wat is het doel van het leven en wat is onze missie?
 • Waarom wordt een mens ziek en als ons lichaam een zelfgenezend vermogen heeft, hoe kunnen we dit vermogen optimaliseren?
 • Bestaat er zoiets als reïncarnatie of leven na de dood? 
 • Kunnen we iets leren uit tal van gebeurtenissen en ontmoetingen in ons leven? 
 • Worden wij in het universum bijgestaan door Gidsen en zo ja, wie zijn ze en hoe kunnen we die samenwerking optimaliseren?
 • Hoe werkt helderziendheid, helderhorendheid, …?
 • Hoe werkt ons brein en ons hart?
 • Hoe worden onze emoties gevormd en wat kunnen we ermee aanvangen?
 • Hoe ziet de werkelijkheid der dingen eruit op metafysisch niveau?
 • Welke beschavingen bestonden er in het verre verleden op aarde en bestaan er ook buitenaardse beschavingen?
 • Bestaat er een God? 
 • Hoe kan je authentiek in relatie staan?
 • Kunnen dieren en insecten communiceren? En wat met planten?

Dit zijn voorbeelden van vragen die ons de voorbije 2 decennia bleven boeien. Om daar antwoorden op te vinden, lieten we ons inspireren door mensen die baanbrekend werk hebben verricht in hun carrière. Zij boden ons vernieuwende ideeën en mogelijke antwoorden op die vele boeiende vragen. Dolores Cannon, Gregg Braden, Brian Weiss, Lynne Mc. Taggert, Bruce Lipton, Melissa Joy Jonsson & Dr. Richard Bartlett, Dr. Michael Bernard Beckwith, Dr. Lieven Ostyn, … om er een handvol te noemen.

Een logisch gevolg uit die vele dierbare ontmoetingen en leringen is dat we ons mede door hun heldere en vernieuwende kijk, bewuster zijn geworden.
We zijn gaan zien en ervaren dat bewustwording een belangrijke sleutel vormt om tot Self-empowerment te komen, co-creatie of mede-verantwoordelijkheid in onze continue individuele – en collectieve ontwikkeling.

In de voorbije jaren raakten we gefascineerd door bewustzijnstechnologie en vooral omwille van wat we ermee kunnen aanvangen om het leven op allerhande niveaus te transformeren. We zijn beiden gepassioneerd in het spel Matrix Energetcs – de kunst van transformatie – omdat we onmiddellijk aan de lijve hebben ervaren dat onmiddellijke veranderingen mogelijk zijn! Ook Quantum Healing Hypnosis Technique van Dolores Cannon is een verbluffend krachtige technologie ter bewustwording en transformatie.

Na jarenlange opleidingen en integratie ervan in ons leven groeide de behoefte om deze wetenschap en technieken te delen met mensen die ook zoekend zijn.

Informatiepatronen (gedrag, gebeurtenissen, emoties, mogelijkheden, …)
uit het verleden, het heden, de toekomst,
hier ter plaatse of op duizenden kilometer hier vandaan,
zijn altijd en overal beschikbaar en veranderbaar.